Continuïteit door strategische, verbindende IT

Wil je dat je organisatie morgen nog relevant is? Dan moet de IT in lijn liggen met jullie kerndoelen, in overleg met andere afdelingen. Maar hoe begin je daaraan?

Van kerndoelen tot IT-oplossingen

IT is cruciaal voor de continuïteit van je organisatie: als IT stilvalt, doet de organisatie dat ook. Om die continuïteit te verzekeren, wordt het steeds belangrijker om:

  1. Kerndoelen van de organisatie te vertalen naar een IT-strategie.
  2. IT-strategie in open, heldere criteria voor IT-oplossingen te vertalen.
  3. De juiste IT-oplossingen te selecteren, te implementeren en op te volgen.

Een open deur? Uiteraard. En toch botsen veel IT-managers op dezelfde uitdagingen:

Uitdaging 1: weinig tijd voor strategie

Als IT-manager ben je bezig met de hectiek van elke dag. Tijd voor een toekomststrategie is er zelden, laat staan om deze up-to-date te houden. En toch bepaalt die strategie mee of jouw organisatie morgen nog relevant is. En zorgt ze ervoor dat jij niet wordt overspoeld door alle IT-trends en -hypes.

Wij willen jou daarbij helpen. Samen stellen we jouw strategie op of dagen we die uit. We toetsen ze aan de wetgeving én houden ze futureproof.

Uitdaging 2: moeizame samenwerking

Omdat IT zo’n cruciaal onderdeel van je organisatie is, moet je voortdurend overleggen met interne klanten (general management, facilitair management, marketing, …) en externe partners. En die vinden het vaak moeilijk om zich in te leven in de precieze context en uitdagingen van IT.

Wij helpen jou om te bouwen aan interne en externe samenwerking en om de benodigde investeringen te onderbouwen. Daarvoor gebruiken we onze ervaring met multidisciplinaire projecten en de verschillende lagen binnen je organisatie. Hoe sneller jij alleen verder kan, hoe beter.

Ontdek hoe wij jou helpen met..

Bel +31 6 319 937 33 of
Stuur een bericht