IT-strategie: klaar voor de toekomst

Zelden tijd voor je IT-strategie? Wij verdiepen ons in de organisatie, tekenen samen je toekomstvisie uit en vertalen die naar een gericht actieplan.

IT-strategie? Morgen misschien…

Als IT-manager ben je fulltime bezig met de dagelijkse IT-uitdagingen van je organisatie. Voor IT-strategie is er zelden tijd. Terwijl je weet dat je daarmee downtime in de toekomst voorkomt en het overzicht bewaart in de stortvloed van IT-trends en -hypes.

Wat als je een partner hebt die:

  • Zich heeft ingewerkt in jouw organisatie en weet waar jullie naartoe willen?
  • De laatste trends en technologieën kent en het kaf van het koren scheidt?
  • Jou helpt om de juiste richting te kiezen en die vertaalt naar passende tools?

Het resultaat? Een heldere langetermijnstrategie en een actieplan waarmee je tijdig relevante wijzigingen aanbrengt in je IT. Zodat je steeds klaar bent voor de toekomst.

Wij zijn graag die partner. Schakel ons in voor:

IT-scan: weet waar je staat en ken je prioriteiten

Met een nulmeting evalueren we waar je vandaag staat. Daarna doen we gerichte aanbevelingen om je IT klaar te stomen voor de toekomst. Vaak duiken er quick wins op die meteen resultaat opleveren.

Certificering: behaal de certificaten die je nodig hebt

Na een kritische blik op het gewenste certificaat - heeft jouw IT en organisatie dit wel nodig? - doen we een pre-audit om te zien of je er klaar voor bent. Zo vermijd je nutteloze of dubbele investeringen. We helpen jou ook om de organisatie klaar te maken voor het behalen van het juiste certificaat.

IT-visie: leg de basis voor efficiënte acties en compliance

Wat zijn de langetermijndoelen van je IT-organisatie? Waar liggen de prioriteiten? In je IT-visie maken we die samen helder. Het doel: acties en investeringen die elkaar versterken en compliant zijn met de wetgeving.

Projectportfolioplanning: investeer in relevante projecten

Voorkom dat IT-projecten tijd en geld opslorpen terwijl ze niet meer relevant zijn. Met projectportfolioplanning toets je elk project aan de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s) en investeer je enkel in wat de organisatie vooruithelpt.

Waarom doen klanten beroep op Certios?

  • Slimme tijdwinst | Je weet dat IT-strategie belangrijk is, maar hebt er eigenlijk onvoldoende tijd voor? Door onze jarenlange ervaring in IT-management en hardware zijn we snel up to speed. Het resultaat? Een IT-strategie die je organisatie klaarstoomt voor de toekomst.
  • Geloofwaardig budget | Wil je voldoende budget voor je projecten? Met een IT-strategie en -actieplan maak je helder wat je met dat budget wilt bereiken. Heb je je visie klaar en wil je die laten toetsen door een onafhankelijke partij? Dat doen we graag.
  • Objectief IT-advies | Info over hard- en software krijg je vaak enkel van verkopers. Niet bepaald objectief dus. Wij hebben contacten met tal van IT-leveranciers en helpen jou vergelijken, en we zijn volledig onafhankelijk en aanvaarden nooit commissies.

Een vrijblijvend gesprek over je IT-strategie?

Bel +31 6 319 937 33 of
Stuur een bericht