Artikel ‘Server Idle Coefficients’

Deze maand is het artikel dat Dirk heeft geschreven voor 4E EDNA gepubliceerd. We zijn er erg trots op en hopen dat deze publicatie en de daarin beschreven ratio’s verder zullen bijdragen aan het reduceren van IT-energieverspiling.

4E EDNA
Een onderzoeksinstituut heeft Certios gevraagd om een artikel te schrijven over ratio’s waarmee op een eenvoudige wijze heel effectief de mate van IT-energieverspilling kan worden bepaald. Dat heeft geresulteerd in een artikel dat via deze link te vinden is.


Deel op