Events

In deze reeks geven we aan welke events we bezoeken en waar we spreken!

Dirk Harryvan spreekt op de PEP2040

Onze collega Dirk Harryvan spreekt op de PEP2040. Dit eerste symposium van PEP2040 vindt plaats op donderdag 16 mei 2019.

PEP2040?

PEP2040 is een Platform voor ‘Energy & Power richting het jaar 2040’. Een platform dat zich bezig houdt met de vraag, hoe wij in Nederland onze energiehuishouding de komende decennia in gaan richten. Dit vanuit het besef dat deze transitie voor een enorme omwenteling zorg zal dragen. Het symposium brengt professionals met een relatie tot power & energy bij elkaar zodat netwerken kan worden gestimuleerd en discussies op gang gebracht kunnen worden. Daartoe gaat PEP2040 vanaf 2019, elk jaar een symposium organiseren over de ontwikkelingen in de wereld van de energie.

wat gaat Dirk over vertellen?

Dirk zal een bijzondere observatie toelichten; het zakl gaan over de stabiliteit van de vermogensvraag van de ICT omgeving in veel bestaande datacentra. Alhoewel deze stabiliteit voor het beheer van de DC infrastructuur een prettige situatie is, is het, vanuit het perspectief van een over de tijd veranderende ICT werkdruk, wel onverwacht.
Moderne computer systemen hebben de optie om de vermogensvraag veel directer van de werkdruk te laten afhangen. De presentatie beschrijft aan de hand van een praktijk casus van een VDI omgeving, welke consequenties de inzet van deze opties in moderne IT zal hebben voor het totale energieverbruik en de momentane vermogensvraag van een datacentrum. De kansen en risico’s die hiermee verbonden zijn zullen behandeld worden tezamen met adviezen voor het beheer van datacentra in de toekomst.

Locatie?

11 Beaufort
Wind & Energy experience center
Domineesweg 11
8308 PG Nagele


Deel op


Over Frank Verhagen

Creatieve oplossingen voor IT-uitdagingen en -problemen, daar zet Frank graag zijn schouders onder. Hij kijkt altijd naar het ruimere, bedrijfskundige plaatje en neemt doorgaans een projectmanagementrol op.

Meer over Frank